Trainingsvormen

 

Als je goed getraind bent krijg je vanzelf plezier in rekenen en wiskunde Plezier in rekenen betekent dat je rekenen en wiskunde veel gemakkelijker leert en betere resultaten behaalt op je opleiding. Iedereen kan leren rekenen. De ene student zal het gemakkelijker afgaan dan de andere student. Ik leg je de opgaven uit. Je krijgt inzicht in rekenen als je de sommen blijft herhalen en variëteiten van de opgave oefent.

 

Eenmaal een onvoldoende gehaald en je schuift het vak voor je uit. Dan wordt inhalen moeilijk. Ook ontstaan problemen als de basisvaardigheden niet of onvoldoende aanwezig zijn. Dit kan de voortgang van de studie belemmeren.

De hoeveelheid stof per proefwerk is meestal aanzienlijk en de werkdruk is hoog. Om studieproblemen op te lossen of te voorkomen is tijdig inschakelen van professionele begeleiding geen overbodige luxe.

 

De bijlessen kunnen gericht zijn op:

 

  • het wegwerken van achterstanden;
  • het bijhouden van de actuele leerstof;
  • huiswerkbegeleiding;
  • het voorbereiden van een toets, tentamen of examen;
  • examentraining;
  • of een combinatie hiervan.

 

Tijdens de eerste les wordt een intake gesprek gehouden. We analyseren op grond van het gesprek de problemen en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Daaruit blijkt, hoe frequent debijlessen moeten worden gegeven.  e stellen een contract op met daarin de afspraken die we maken. Omdat de lestijden op VMBO HAVO en VWO nogal wisselend zijn, zijn de tijden waarop begeleiding plaatsvindt flexibel. In overleg met de student wordt een zo optimaal mogelijke vorm van begeleiding vastgesteld.