Inhoud voor VMBO, HAVO en VWO

Een valkuil is te denken dat als je een bepaald type som begrijpt, dat je dan alle sommen kunt maken. Maar op een proefwerk blijkt nét iets anders gevraagd te worden. Pas als je allerlei varianten bent tegen gekomen, kun je reken-en wiskundesommen flexibel toepassen.

Tijdens het intake gesprek bespreken we waar het probleem zit. Vervolgens bepalen we wat er besproken gaat worden.

Te denken valt voor wiskunde HAVO aan:

 • stelling van Pythagoras;
 • kwadratische vergelijkingen;
 • statistiek en kansberekening;
 • berekeningen (co)sinus en tanges;
 • exponentiële groei.

 

Te denken valt voor wiskunde VWO aan:

 • kansberekening;

 • machtsfuncties;

 • exponenten en logaritmen;

 • differentiëren;

 • algebraïsche vaardigheden;

 • toetsen van hypothesen.

Te denken valt voor economie aan:

 • elasticiteiten;

 • kostenfuncties;

 • resultatenrekening;

 • nationaal inkomen.

 

Te denken valt voor rekenen aan:

 • breuken;

 • procenten;

 • meten ,wegen en inhoud .

   

Te denken valt voor PABO studenten aan:

 • breuken;
 • procenten;
 • handig optellen en aftrekken;
 • vermenigvuldigen en delen;
 • meten en wegen;
 • verhoudingen;
 • redactiesommen;
 • tafels van vermenigvuldiging.

 

Te denken valt voor MBO en HEAO studenten aan:

 • kostprijs;
 • constante, variabele kosten;
 • kredietprijs;
 • prijselasticiteit;
 • BTW;
 • capaciteiten.